Pantuan adalah satu jenis puisi yang telah lama kita kenal yang berkembang di sampai ke pelosok nusantara. Maka dari itu banyak daerah yang menggunakan pantun dengan ciri khas bahasa daerahnya sendiri.

Salah satu pantun yang menari yaitu pantunnya orang dayak yaitu pantun dari bahasa dayak bakumpai.

Pantun Terjemahan

buayi mahalaw si penda jamban,

jida bahanyi si lauk tapah,

tanayi balawu handak kuman,

mambuka panci nasi e lepah,

Buaya lewat di bawah jamban

Tidak berani ikan tapah

Perut lapar mau makan

Membuka panci nasinya habis

dawen sarai mangat iluntuh,

sarai babasi hurung bamburep,

nasib melai si wadah uluh,

mangat kia si lebun arep,

Daun sarai enak direbus

Sarai yang basi dikerumuni ….

Nasib tinggal di tempat orang

Lebih nyaman di kampung sendiri

pun uwei iyawi nyiru,

nyiru hayi imbit kan tana,

kueh atei jida taharu,

awi tahi jida hasupa,

Rotan dijalin menjadi suatu wadah

Wadah yang besar tsb di bawa ke sawah

Mana hati sudah rindu

Karena sudah lama tidak ketemu

pasang pasuran buah kakapar,

mamasang lukah si sungei barito, 

jida katawan kisah jida katawan habar,

mudahan samandeah sehat selalu,

Memasang jebakan ikan, dapat ikan kakapar

Memasang jebakan ikan di sungai barito

Tidak tahu kisah maka tidak tahu kabar

Semoga semua sehat selalu

pun kustela inyarang sangkalap,

inyarang e kia si pun salak ,

ulun jida maalang bahalap,

tapi maalang labih si akhlak.,

Pohon ketela diserang binatang…

Diserangnya juga pohon salak

Saya bukan melihat/mencari yang cantik

Tetapi melihat/mencari yang berakhlak

mawi talatap si danum dehes,

bagus injarat pakai uwei,

rupa bahalap kawa imoles,

akhlak bagus taimbit matei.,

Membuat … di air yang deras

Sangat baik diikat dengan rotan

Rupa yang cantik bisa dipoles

Tapi akhlak yang baiklah untuk dibawa mati

tulak malunta buli mamantat, 

are kulian si lauk haruan,

sakian lama ulun mangabuat,

do'akan duan ji kilau harapan.,

Pergi mencari ikan, pulang menyadap karet

Banyak memperoleh ikan gabus

Sekian lama hidup sendiri

Mohon doakan mendapatkan sesuai harapan

bua tarap jadi batue,

manjatu kan liwa tagintas dawen,

ela baharap mansawe due,

mun hasupa bawi gin mahamen

Buah tarap sudah matang

Jatuh ke bawah terlindas daun

Jangan berharap beristeri dua

Kalau ketemu saja sudah malu

auh habar jida bamasak,
ansep inggite kan hunjun papaken,
auh habar jida handak,
paalang mate jida kan beken

Ujar kabar tidak memasak

Asap dilihat ke atas pohon buah papaken

Ujar kabar tidak tertarik

Tapi pandangan tidak ke lain

humbang, manutuh humbang,
imbit maneser kan sungei keruh,
sayang, sungguh sayang,
bawi inser jadi ayun uluh

Bambu, memotong bambu

Dibawa menyelam ke sungai yang keruh

Sayang, sungguh disayang

Perempuan yang diinginkan sudah milik orang

bua manggis si hunjun pahe,
manggis bahandang mangat ingkeme,
mate manangis atei kapehe,
mahiris bawang tasayat lenge,

Buah manggis di atas ….

Buah manggis yang merah, nyaman dirasa

Mata menangis hati sakit/tersiksa

Meracik bawang tersayat jari

rapun inutuh si humbang balu,
rabung inampa iyawi bubur ,
pantun jituh sahibar halulu,
mudahan kawa maawi tahibur.,

Kerimbunan daun bambu dipotong

Rebung dibikin bubur

Pantun ini sekedar canda ria

Semoga dapat menghibur


Pantun ditulis oleh sadam bakumpai dan diterjemahkan oleh Abdul Helim.

© 2022 Terukur.com
Design by schefa.com